German Quality

GYAKORNOKI PROGRAM AZ ADDINOL HUNGÁRIA KFT-NÉL

Pályázati kódszám: GINOP-5.2.4-16-2018-03135

A fenti kódszámú projekt támogatásával az Addinol Hungária Kft-nél gyakornok foglalkoztatására irányuló projekt került megvalósításra 2018-2019 években. A projekt tevékenységei az alábbiakban kerülnek részletesen bemutatásra.

Gyakornok(ok) foglalkoztatása

A Kft-hez 1 fő gyakornok került felvételre 2018. június 11-ével, határozatlan idejű munkaszerződéssel. A gyakornok műszaki gyakornoki munkakörben segítette az értékesítési, beszerzési feladatokat és napi működési folyamatokat. Különös hangsúllyal szerepelt a gyakornokkal szembeni elvárások között, hogy szakmai felkészültségével és tudásával segítse a vállalkozás új webshopjának fejlesztési munkálatait.

Vállalati gyakornoki kapcsolattartó

A gyakornok mellett mentor szerepet betöltő személy Magyar Zoltán volt, aki 2014. óta dolgozik értékesítési igazgatóként az Addinol Hungária Kft-nél.

A mentor tevékenységével

  • segítette a gyakornok munkahelyi beilleszkedését, megismertette vele a vállalkozás általános munkafolyamatit és támogatta saját feladatainak elvégzésében
  • a gyakornok fejlődését értékelte, előrehaladását dokumentálta
  • a pályázati foglalkoztatási időtartam lejáratával értékelést adott a gyakornokról, amely egyben a gyakornok számára későbbi referenciaként is szolgálhat
  • együttműködött a területileg illetékes szakképzési centrummal, illetve vállalta a legalább 3 alkalommal történő személyes konzultációt

Gyakornok(ok) foglalkoztatásával összefüggő adminisztratív feladatok ellátása

A tevékenység keretében a vállalkozás a gyakornok alkalmazásával összefüggésben felmerült többlet adminisztrációs tevékenységet finanszírozta.

Kötelezően előírt nyilvánosság, tájékoztatás

A támogatásról a pályázó a kötelező projekt táblán adott tájékoztatást, illetve a megvalósítást fotódokumentációval igazolta.

A gyakornoki munkahely(ek) kialakításához, a munkavégzéshez szükséges eszközök, immateriális javak beszerzése

A projekt keretében a következő eszközök kerültek beszerzésre:

  • 1 db asztali számítógép a hozzá tartozó hardverekkel
  • 1 db fényképezőgép állvánnyal
  • A munkavégzéshez alapvetően szükséges szoftverek: MS Office, Windows
  • 1 db olajvizsgálati munkaasztal