German Quality

Jövedéki engedélyessé vált a kenőanyag beszerzés és eladás

Tudja Ön?

– A “kenőolajok” 2014 január 1-től jövedéki termék besorolást kaptak.

– A motorolajok, hajtóműolajok, hidraulikaolajok, stb a  következő VTSZ megjelölések esetén (27101981, 27101985, 27101987, 27101991, 27101993, 27101999, 34031910, 34031991, 34031999) tilos külföldről beszerezni vagy NAV engedély nélkül továbbadni.

– A jövedéki törvény hatálya alá tartozó kenőolajok kereskedelme kizárólag NAV engedély birtokában lehetséges. (jövedéki engedélyes kenőanyag kereskedő)

Abban az esetben, ha ezidáig volt Önnek külföldi kenőanyag beszerzése, vagy kenőanyagot értékesített és jelenleg nem rendelkezik NAV jövedéki engedéllyel keressen bennünket bizalommal. Az eddig alkalmazott kenőanyagokról nem kell lemondania, ezek beszerzésében, vagy kiváltásában kérje az ADDINOL Hungária Kft segítségét.

  Név, Cégnév (kötelező)

  Email cím (kötelező)

  Tárgy

  Üzenet

  Jövedéki törvény egyes részletei:

  A törvény alapján bármely kiszerelésű kenőolaj és kenőanyag belföldi nagykereskedelme, export, import, illetve közösségi kereskedelme 2014. január 1-jétől jövedéki engedélykötelezettség mellett végezhető. A jövedéki engedély megszerzéséhez feltételként, a jövedéki törvény: – 5 millió Ft jövedéki biztosíték nyújtását(lehet a vámhatóság letét számlájára átutalt összeg, bankgarancia, vagy biztosítási kötvény, de ez utóbbi nagyon ritka) Akinek már van jövedéki engedélye, annak meg kell vizsgálnia, hogy kell-e további 5 millió Ft-os biztosítékot nyújtani. (Valószínűleg nem.) – és legalább 50 m2 szilárd térelemekkel körülhatárolt raktárterület igazolását írja elő. A jövedéki engedélyes kereskedő a raktárhelyiségét nem jövedéki engedélyes kereskedelmi elárusítóhelyként akkor használhatja, ha jövedéki engedélyes és nem jövedéki engedélyes tevékenysége kereskedelmi készletéről, annak változásáról (beszerzés, értékesítés) cikkelemenkénti mennyiségben és értékben olyan számítógépes jövedéki nyilvántartást vezet (8/2004.PM rendelet, amelyből az adatok a jövedéki ellenőrzéshez tevékenységenként külön-külön és összesítve bármikor rendelkezésre állnak, a kialakított jövedéki nyilvántartás vezetésével a vámhatóság előzetesen egyetértett, és azt jóváhagyta. (Ez kb. 30 nap, ezért mielőbb be kell adni a Hivatalnak) A jövedéki engedélykérelmet a székhely szerint illetékes NAV Vámigazgatóságon kell benyújtani a jogszabályban előírt feltételekkel. (Jöt. 42.§) Kérelem nyomtatvány + 2. és 5. Pótlap kitöltése + 3.000,-Ft eljárási illeték megfizetése szükséges. http://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek_egyeb/jovedeki_nyomtatvanyok/jovedeki_tevekenyseg_engedelyezes_kerelem_2013.htm JÖVEDÉKI ENGEDÉLYESNEK KÖTELEZŐEN VEZETENDŐ NYILVÁNTARTÁSOK: 1.) Jövedéki nyilvántartás (A jövedéki engedélyes kereskedőnek a beszerzéseiről és értékesítéséről, valamint a napi zárókészletéről – telephelyenként és összesítve – folyamatosan mennyiségi nyilvántartást (a továbbiakban: jövedéki nyilvántartás) kell vezetnie. A jövedéki nyilvántartást a vámhatóság által elfogadott és hitelesített külön nyomtatványon (űrlapon) kell vezetni, és a beszerzés, az értékesítés adatait havonta, a tárgyhó végén összesíteni. A jövedéki engedélyes kereskedő mentesülhet a külön nyomtatványon (űrlapon) történő nyilvántartás-vezetés alól, ha bizonylati rendjét, hagyományos vagy számítógépes nyilvántartását úgy alakítja ki, hogy annak alapján az előírt számbavétel teljesül. A jövedéki nyilvántartás adatai számítógépes adathordozón tárolhatók. A vámhatóság kérésére a jövedéki nyilvántartás adatait rendelkezésre kell bocsátani.) 2.) Vevőnyilvántartás (A jövedéki engedélyes kereskedőnek a belföldön értékesített jövedéki termékről vevőnként olyan nyilvántartással kell rendelkeznie, amely tartalmazza a) az értékesített termék megnevezését és vámtarifaszámát, számla szerinti mennyiségi egységét, mennyiségét és értékét, a számla számát, b) a vevő nevét, székhelye (telephelye) címét, adóazonosító számát, c) a vásárlás és a teljesítés (kiszállítás) időpontját. A jövedéki engedélyes kereskedő a nyilvántartás adatait számítógépes adathordozón köteles tárolni, melyeket – kérésre – köteles elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül a vámhatóság rendelkezésére bocsátani. A jövedéki engedélyes kereskedő a jövedéki törvényben meghatározott vevőnyilvántartásából a 47. számú melléklet szerinti adattartalommal, elektronikus úton, az ER. rendelkezéseinek alkalmazásával, a vámhatóság internetes honlapján közzétett formátumban köteles – a vámhatóság kérésére – adatszolgáltatást teljesíteni.) SZÁMLA ÉS SZÁLLÍTÓLEVÉL KÖTELEZŐ ADATTARTALMA: Jövedéki Törvény 106. § (4) A jövedéki engedélyes kereskedő jövedéki terméket a)[1] kizárólag olyan számla kibocsátásával értékesíthet, amelynek az áfatörvényben meghatározott adatokon kívül tartalmaznia kell a jövedéki termék vámtarifaszámát, a jövedéki engedélyes kereskedő jövedéki engedélye számát, a vevő adóigazgatási azonosító számát, továbbá a fűtőolaj mezőgazdasági őstermelőnek történő értékesítése esetén az előbbieken kívül a vevő őstermelői igazolványának számát, b) szállítólevéllel szállíthat. (5)[2] A szállítólevél szigorú számadású bizonylat, amelyen fel kell tüntetni a) a jövedéki termék mennyiségi adatait; b) a kiszállítás és az átvétel időpontját; c)[3] a szállítás célját; d) a szállítás rendeltetési helyét (címét, címzettjét, a terítőjárat értékesítési körzetét). Szállítólevélként elfogadható a (4) bekezdés a) pontja szerinti számla, illetve egyéb számviteli bizonylat is, amennyiben az tartalmazza az e bekezdésben meghatározott adatokat. [1] Megállapította: 2007. évi CXXVI. törvény 93. § (1). Módosította: 2009. évi CXIII. törvény 66. § (2). [2] Módosította: 2011. évi CLVI. törvény 109. § (1) 8. [3] Módosította: 2013. évi CC. törvény 89. § 10.